RoHS
REACH-logo
Nettstedets omdømme gbl europe

Frakt med GBL Europe skjer alltid av profesjonelle budfirere

GBL-frakt - Aldri uten sporingskode

Frakt skjer kun med store og pålitelige budfirere. Og selvfølgelig vil du alltid motta en sporingskode på e-post. Du vil alltid vite hvor pakken din er, og hva som vil være den estimerte leveringsdatoen.

Rette transportdokumenter:

GBL Europe har sitt REACH registrering*. 01-2119471839-21-0023
Sammen med alle forsendelsene våre er det alltid en Sikkerhetsdatablad (MSDS) og Certificate of Analysis COA.

* 'Registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH) er en EU-regulering datert 18 desember 2006. REACH adresserer produksjon og bruk av kjemiske substanser, og deres potensielle innvirkning på både menneskers helse og miljøet. Det tok syv år å passere 849-sidene, og det har blitt beskrevet som den mest komplekse lovgivningen i unionens historie og den viktigste i 20 år. Det er den strengeste loven til dags dato som regulerer kjemiske stoffer og vil påvirke industrier over hele verden. REACH trådte i kraft 1 juni 2007, med en faseimplementering i løpet av det neste tiåret. Forordningen etablerte også European Chemicals Agency, som styrer de tekniske, vitenskapelige og administrative aspektene ved REACH. '

Send politikk på nytt

Vi vil alltid gjøre det en gratis send på nytt etter at avsenderen har bekreftet at leveransen ikke ble foretatt. Unntak fra denne regelen er de skandinaviske landene.

Topp
Facebook